محصول

تابلوهای دوجزئی هوشمند

طراحی این تابلوی دوجزئی این امکان را به شرکت های توزیع میدهد که با ارسال فرمان قطع و وصل به کنتور هوشمند نسبت به مدیریت انشعاب و قطع و وصل آن اقدام نمایند . بر این اساس فرمان از راه دور به کنتور هوشمند ارسال و سپس موجب قطع کنتاکتور جزء اول و به تبع آن قطع رله شنت کلید اتوماتیک جزء دوم می گردد.

تصویر اسلایدر

نشانی

شهرک صنعتی صفادشت

تهران شهرک صنعتی صفادشت خ نهم غربی پ 127

یک تماس

ارتباط با کارشناسان ما

غرب تابلو

ارسال ایمیل به ما