پروژه ها
سوابق فعالیتهای انجام شده

شرکت غرب تابلو سازنده انواع تابلو برق صنعتی با تولید سالیانه بالای 1000 تابلو در خدمت مشتریان عزیز می باشد . پروژه های زیر قسمت کوچکی از سوابق شرکت شامل می شود